Els que no podem seguir (1993)

/album/els-que-no-podem-seguir-1993-/a1993-elsquenopodenseguir-jpg/

—————


  • 1993, L'Eix Editorial, Girona, Llibres del Segle, Col. Què us diré n° 4, 188 p.

No se menciona el nombre del traductor al catalán.

Consta el libro de siete artículos o conferencias (que se publicaron luego en castellano en Patatas calientes) y un epílogo de Joan Gilabert (que luego se convierte en el prólogo a la edición de Patatas calientes).

  1. Nació i nacionalisme (1987)
  2. Els gitanos (1981)
  3. La deliqüencia en els joves (1980)
  4. Carcelera (1980...)
  5. No és pas veritat que sigui la vellesa
  6. La dona, aquesta enemiga de l’home
  7. Els «piripondos»

El epílogo se titula "Francesc Candel: obra periodística i obra novel·listica", de Joan J. Gilabert, The University of Arizona.

Comentario de la contracubierta:

Els que no poden seguir és un assaig a l’estil d’una crònica o gran reportatge que inicià amb Els altres catalans (1964) on Candel defensà amb exquisida oportunitat l’existència d’una sola comunitat entre indígenes i immigrats en la societat catalana.
Sense la menor negligència d’aquella actitud, en el present volum Candel posa davant el lector el nombre important de vells i nous catalans que encara resten fora de l’univers conceptual que correspon a la seva pròpia realitat nacional.